Biotehnologija Thu, Oct 23, 2014

19 godina istraživanja GMO hrane u stočarstvu

GMO kritičari često tvrde da biotehnološka industrija sprovodi ogroman eksperiment nad našim zalihama hrane uvodeći genetski modifikovane organizme u nju. Posledica toga je da, navodno, GMO nije adekvatno istražen, što je u najboljem slučaju diskutabilno, ali su na neki način i u pravu.

Ono što je dobro, to je da sada imamo novu studiju 1 koja je istraživala uticaj GMO ishrane u stočarstvu poslednjih 19 godina.

Jedan veliki 19-ogodišnji eksperiment

Nova studija, koja je trajala čitavih 19 godina, prilazi problemu iz drugog ugla. Od 1996. godine, 90-95% stočne hrane u SAD je GMO. Pre 1996. godine 0% je bilo GMO. Ovakva situacija je pružila mogućnost za jednu veliku opservacionu studiju koja bi saznala da li jedno brzo i temeljno uvođenje GMO hrane u ishrani stoke može rezultirati nekim štetnim posledicama po zdravlje za životinje, a time i ljude.

Svi prikupljeni podaci su rezultat opservacionog karkatera što znači da autori gledaju u podatke prikupljene u realnom vremenu i radu, a ne kao deo nekog strogo kontrolisanog eksperimenta. Ovakvi podaci su podložni raznim nepredviđenim faktorima, ali u ovom slučaju, prikupljeni podaci su posebno korisni iz nekoliko razloga:

  • Broj životinja, za koje postoje podaci, je ogroman i meri se u milijardama godišnje.
  • Industrija zapravo pažljivo prati određene podatke jer je zakonski potrebno ili je od ključnog značaja za njihovo poslovanje.

Na primer, ispituju goveda kako pre tako i posle smrti i vrše obdukciju za bilo kakve abnormalnosti, kao što su tumori, znakovi infekcije ili druge bolesti. Na bilo koji znak bolesti životinja nije odobrena za dalju upotrebu. Procenat stoke za koji se utvrdi da ima takve abnormalnosti se zove stopa zaplene i godišnje brojke za ovu stopu se čuvaju u javnim bazama podataka.

Autori su udružili podatke iz takvih i drugih sličnih baza raznih životinjskih industrija pre i posle uvođenja GMO ishrane za životinje:

U svim industrijama nije bilo očiglednih smetnji u proizvodnim parametarima tokom vremena. Raspoloživi zdravstveni parametri, somatske ćelije (PKS; pokazatelj mastitisa i upale vimena), zaplenska stopa kod goveda i zaplenska stopa i mortalitet u industriji živine su svi smanjeni (tj. poboljšani) tokom vremena.

Dakle, nije bilo nikakvih neželjenih efekata od brzog uvođenja GMO ishrane za životinje. Da je bilo nepovoljnih efekata od GMO ishrane, čini se razumnim da bi se to videlo i u podacima.

Razlog za poboljšanje svih zdravstvenih parametara je verovatno poboljšanje genetike i rukovanja životinjama. Ovo sporo poboljšanje tokom vremena je nastavljeno nevezano za uvođenje GMO ishrane životinjama.

Istraživanja

Prva regulatorna prepreka za testiranje bezbednosti GMO hrane je ta da su istraživači morali da pokažu kako su genetski modifikovani usevi u suštini isti kao i matični usev osim uvedene genetske promene.

Autori studije navode sledeće:

Tokom proteklih 20 godina, američki FDA je obuhvatio svih 148 genetski transformacionih događaja za koje su procenili da su značajno ekvivalentni njihovim konvencionalnim kolegama. Isto ovo su potvrdili i japanski regulatori za 189 podnetih izveštaja.

Autori ističu da se proteini, DNK i RNK iz hrane koju jedemo vare. Celi proteini ili geni iz GMO nikada nisu otkriveni u tkivu životinja hranjenih GMO hranom. Takođe, ne postoji razlog za sumnju da transgenski gen ili protein može predstavljati veći zdravstveni rizik od bezbroj drugih proteina i gena koje unesemo dok jedemo ili pijemo. Stoga je nemoguće da ishrana životinjama koje su hranjene GMO hranom predstavlja bilo kakav zdravstveni rizik za ljude.

Ali šta je sa samim životinjama?

Autori studije nam odgovaraju na ovo pitanje:

Nekoliko skorašnjih sveobuhvatnih analiza od raznih autora sumiraju rezultate studija GMO ishrane životinja za trenutne generacije GM useva (DEB et al, 2013; Flachowski, 2013; Flachowski et al, 2012; Tufarelli i Laudadio, 2013; Van Eenennaam, 2013). Studije su sprovedene na različitim vrstama životinja (uključujući ovce, koze, svinje, piliće, prepelice, goveda, bivole, zečeve i ribu) hranjenim različitim sortama GM useva. Rezultati ovih studija su otkrili da su performanse i zdravlje GM hranjenih životinja uporedivi sa onim životinjama koje su hranjene konvencionalnom hranom.

Neke od ovih studija su bile dugoročne i sa više generacija životinja (2-5 generacija). Nedavni pregled ovih studija 2 ima zaključak:

Rezultati iz sve 24 studije ne ukazuju ni na kakve opasnosti po zdravlje i uopšte nije bilo statistički značajnih razlika unutar posmatranih parametara.

Neke razlike su naravno pronađene, ali one nisu bile biološki značajne i verovatno predstavljaju varijaciju i šum u podacima. Autori pregleda ističu da presek stanja na 90 dana hranjenja pokazuje iste rezultate kao i u dužim rokovima, pa su rezultati nakon prvih 90 dana studija veoma pouzdani. Drugim rečima, dugoročne studije do sada nisu otkrile bilo kakve zdravstvene rizike koje su možda kraće studije propustile.

Postoji samo nekoliko studija koje bave GMO ishranom da pokazuju moguće štetne posledice takve ishrane, od koja je i zloglasna Seralini studija o kojoj sam već pisao ovde i ovde. Sve ove studije su imale sumnjivu metodologiju rada i nisu objavljene u recenziranim naučnim žurnalima (Seralini studija je bila povučena, a zatim ponovo objavljena bez recenzije).

Suština je da postoje mnoge kratkoročne, dugoročne i multiregionalne studije GMO ishrane nad stočarstvom i drugim životinjima raznih vrsta. Mnoge ove studije su vođene od strane nezavisnih naučnika. Sve što do sada znamo ukazuje na to da su sadašnji GMO bezbedni i nutritivno ekvivalentni njihovim ne-GMO kolegama.

Zaključak

Mi sada imamo veliki skup eksperimentalnih i opservacionih podataka koji pokazuju da je genetski modifikovana hrana bezbedna i nutritivno ekvivalentna ne-GMO hrani. Ne izgleda da GMO hrana predstavlja rizik po zdravlje životinja i time je još manje verovatno da bi moglo da bude bilo kakvih loših zdravstvenih efekata na ljude koji jedu te životinje.

U cilju održavanja stava da GMO nisu adekvatno testirani i da su štetni ili rizični, morate ili da veoma selektivno kopate podatke i uzimate neke ekstremne vrednosti iz studija niskog naučnog kvaliteta ili morate jednostavno da negirate nauku.

Dobra stvar oko nauke je to da je ona tačna i istinita nevezano da li neko veruje u nju ili ne.

Ovde je jedan sveobuhvatan spisak studija o ishrani životinja 3. Mnoge ove studije su nezavisne. Spisak uključuje i sistematske preglede koji svi zaključuju da je GMO hrana bezbedna.

Postoji jak naučni konsenzus da GMO ne predstavlja nikakvu opasnost po zdravlje ljudi i životinja i da su oni GMO koji su u upotrebi bezbedni.

Reference:


  1. journalofanimalscience.org, Link. [return]
  2. sciencedirect.com, Link. [return]
  3. fass.org, Link. [return]