Vakcine Mon, Oct 20, 2014

Sistematski pregled bezbednosti vakcina

Pre nekoliko meseci je publikovan jedan nov sistematski pregled o bezbednosti vakcina u Oficijelnom žurnalu američke akademije za pedijatriju: Safety of Vaccines Used for Routine Immunization of US Children: A Systematic Review. 1 Ceo pregled možete pročitati ovde. 2

Pregled je obuhvatio trenutno najbolje dokaze koje imamo na raspolaganju iz 67 relevantnih studija. Otkrili su da su vakcine veoma bezbedne. Bilo je nekoliko situacija sa ozbiljnim neželjenim efektima, ali su bili veoma retki. U zaključku pregleda kažu:

Nadamo se da će naša otkrića umanjiti  bilo kakvu potencijalnu zabrinutost pacijenta, staratelja i zdravstvenih radnika o vakcinama. Većina dokaza nam govori da MMR vakcina nije povezana sa autizmom kod dece; ovaj zaključak podržava zaključke svih prethodnih kritika na ovu temu. Postoje veoma snažni dokazi da MMR, DTaP, TD, Hib i vakcina protiv hepatitisa (B) nisu povezani sa pojavim leukemije kod dece.

Pronađeno je i nekoliko ozbiljnih nuspojava pri primanju vakcina; međutim, ovi događaji su bili izuzetno retki: apsolutni rizik je veoma nizak. Na primer, postoje umereni dokazi da je rotavirus vakcina povezana sa invaginacijom. Iako je jedna velika epidemiološka studija u SAD pokazala da nema povezanosti, nedavna analiza PRISM programa u SAD je pronašla moguću korelaciju RotaTek i Rotarik vakcina sa invaginacijom. Procenjuju se stope od 1,1 do 1,5 slučajeva na 100.000 doza za RotaTek vakcinu i 5.1 slučajeva na 100.000 doza Rotarik vakcine.

Dakle, nekoliko vakcina je povezano sa retkim nuspojavama. S obzirom na retoriku pokreta protiv vakcina, postoji nekoliko stvari koje treba naglasiti.

Prvo je da se procena medicinskih intervencija zasniva na delikatnom odnosu rizika sa jedne strane i korisnosti sa druge – koliko korisnosti dobijamo sa koliko rizika? Ako se skoncentrišemo isključivo na rizik ili na korist, nećemo moći da sagledamo celu sliku, a to nije dovoljno kad treba da se napravi racionalna informisana odluka.

Tabor protivnika vakcina voli da se usredsredi samo i isključivo na rizike. Jedan sajt ove vrste kaže sledeće:

Ideja da ne vakcinišete vašu decu ima mnogo više smisla kada shvatite nuspojave vakcina.

Ovo je jednostavno poziv u razmatranje samo nuspojava vakcina pritom ignorišući potencijalne benefite. Bez obzira da li posmatrate javno zdravlje ili zdravlje pojedinca, morate uvek imati na umu odnos koristi i rizika jer je to jedini pristup koji “ima smisla”.
Napr. ako intervencija spašava 1000 života, ali postoji mogućnost da će jedna osoba možda čak i umreti od neke ozbiljnije nuspojave, taj odnos favorizuje intervenciju. To je takođe potvrdno i za pojedinca. U vašem je najboljem interesu da primite vakcinu jer time ne samo da sprečavate sebe da upadnete u onu grupu od 1000, već vas ubacuje u grupu sa znatno manjim rizikom od umiranja.

Vakcine imaju jedan od najboljih odnosa koristi i rizika u odnosu na bilo koju drugu medicinsku intervenciju. Jednostavno, teško da ćete naći nešto bolje od vakcine.

Oni koji smatraju vakcine štetnim često kažu da nisu protiv “bezbednih vakcina”. To, u stvari, znači da hoće vakcine sa nula rizika. Ne postoji takva stvar kao što je medicinska intervencija sa nula rizika. Samim tim traže nešto nemoguće.

Oni takođe vole da naglašavaju da se medicinski establišment pretvara da negativni efekti vakcina ne postoje.

Ovaj pregled, kao i mnoge druge publikacije i informacije drugih medicinskih ustanova, jasno pokazuju da to nije istina. Pregledi i studije, kao i institucije, su veoma otvoreni u komunikaciji o rizicima kad su u pitanju vakcine. Niko ne pokušava da sakrije činjenicu da vakcine potencijalno imaju nusefekte, samo treba da stavite u perspektivu koliki je rizik i kolika je korist.

Zaključak

Vakcine su i dalje jedna od najuspešnijih, najisplativijih javno zdravstvenih intervencija sa izuzetno visokom efikasnošću i veoma malim rizicima. Ovaj najnoviji sistematski pregled potvrđuje veoma mali ukupni rizik od vakcina. On takođe podržava ranije dokaze da MMR vakcina nije povezana sa povećanim rizikom od autizma.

Zaključak da su vakcine bezbedne i efikasne nije kontroverzan. To je robustan naučni zaključak, dovoljan da ubedi većinu medicinskih stručnjaka, a nadam se i običnih ljudi.

Pokret protiv vakcina je u svojoj srži pokret poricanja čiji je proizvod strah i sumnja. Iskrivljuju dokaze, iskrivljuju standardnu logiku medicine, a kada sve drugo propadne, plaču kako je sve zavera. U stvari, zavera kao način razmišljanja je toliko ugrađen u kulturu protivnika vakcina, da oni optužuju svakoga ko izrazi neslaganje sa njima da je plaćen od strane velike farmako industrije.

Možemo mi da pričamo o nekim imaginarnim zaverama koliko hoćemo, ali onog trenutka kada dođemo do dokaza, možemo izvući samo jedan zaključak: vakcine su bezbedne.

Reference:


  1. aappublications.org, Link [return]
  2. aappublications.org, Link [return]