O sajtu

Zablude.com je sajt posvećen opovrgavanju raznih pseudo-naučnih tvrdnji i branjenju dokazane nauke.

Šta je to pseudonauka i naučni skepticizam?

Pseudonauka predstavlja sistem tvrdnji koje nemaju nikakvu potporu u nauci vec se samo pretvaraju da imaju. One pokušavaju da pozajme intelektualni kredibilitet i autoritet od nauke da bi podupreli svoja shvatanja da da pri tome ne rade nikakav stvaran posao ili istraživanje koje jedna nauka zahteva. Zagovornici pseudonauke odbijaju neke aspekte moderne nauke i zamenjuju i promovisu svoje uvrnute i iskrivljene ideje i verovanja. Ovo najčešće rade tako što se koriste raznim veštim retoričkim taktikama koje pomućuju osnovnu bazu nauke kao celinu, citiraju naučnike van konteksta, razmišljaju zaverenički i mnoge druge veoma poznate tehnike.

Protiv destruktivnih snaga neracionalnosti i nerazumnosti stoji naučni skepticizam. To je metod baziran na racionalnoj i empiriskoj evaluaciji tvrdnji tražeći naučne dokaze i koristeći naučno znanje. Skeptični pristup najčešće dovodi do kolapsa pseudonaučnih tvrdnji i verovanja jer su pronađena da ista nisu bazirana na dokazima.

Koja je šteta?

Mnogo ljudi misli da pseudonauka nije velika stvar. Pa šta i ako je pogrešna? Koja je šteta dozvoliti ljudima da veruju u šta hoće? Dok je tačno to da svaka osoba ima pravo da veruje u šta hoće, ne sme svako da ima svoje činjenice i da ih izvodi kao da su tačne. Promocija i širenje pseudonauke može da ima veoma štetne posledice. Takozvani vidovnjaci iskorišćavaju ljudsku tugu zarad novca. Zagovornici nadrilekarstva promovisu “tretmane” koje su kliničke nepouzdani, a ponekad i opasne. Šteta zaista postoji i realna je.