Biotehnologija Fri, Jun 27, 2014

Re-publikacija Seralini GMO studije

Već sam pisao u Seraliniju ovde. Naime, njegova studija o uticaju Glifosata na pacove je ponovo izašla u javnost. Ovog puta je publikovana u jednom od otvorenih naučnih žurnala – Springer. 1

Studija je prvobitno objavljena u Elsevier-u, 2 u septembru 2012. godine. Odmah nakon objavljivanja, studija je bila oštro kritikovana od strane naučne zajednice usled zabrinutosti u vezi sa metodologijom studije, kao i zbog konačnih nalaza studije. U novembru 2013. godine je studija povučena 3 zbog nepravlinosti.

Smatram da nema smisla što je ova studija ponovo objavljena i ne znam razlog zašto bi Springer objavio već povučenu studiju. Ako stvarno pročitate studiju, jedan od zaključaka koje možete izvesti iz nje je da, ako ste nekim slučajem pacov (Sprauge Dawley) muškog roda i ako redovno pijete ogromne količine Roundup pesticida, da ćete živeti duže! Ovo inače nije vic, podaci iz studije ukazuju tačno na ovo.

S obzirom na to da je ista studija sada ponovo objavljena, svi nedostaci koji su ranije uočeni su i dalje prisutni:

  • Loše kontrolne grupe – Postojale su 3 grupe pacova koje su jele GMO kukuruz i samo jedna kontrolna grupa koja je jela konvencijalan kukuruz. Za svaku grupu pacova je trebalo da postoji posebna kontrolna grupa, jer količina energije, ugljenih hidrata i drugih komponenata kukuruza može uticati na formiranje tumora (naročito kada jedna trećina ishrane kukuruz) – ovo je fundamentalna greška koja poništava bilo kakve zaključke.

  • Doza nema uticaja – Da bi se nekoj supstanci pripisao rak kao uzrok, mora da postoji korelacija između doze ili količine te supstance u odnosu na veličinu/količinu tumora. Ovo znači da što je više organizam izložen toj supstanci, kao rezultat dobija i više tumora. U ovoj studiji te veze nema. Pacovi koji su pili Roundup su živeli duže od onih koji nisu!

  • Ne postoji konzistentan odgovor na bilo koji od izmerenih ishoda koji bi iole nagoveštavali bilo kakav negativan efekat. GMO kukuruz nije imao efekta na ukupnom broju tumora – u studiji se vidi smanjen broj tumora kod mužjaka pacova koji su bili hranjeni GMO kukuruzom (nije bilo merljivih efekata kod ženki pacova).

Ipak, nekako, ovo neverovatno otkriće da Roundup i njegov aktivni sastojak glifosat štiti pacove muškog roda od smrti se ne pominje ni u abstraktu niti u zaključku studije.

  • Nisu koristili dovoljan broj pacova – Nakon 2 godine studije, ova vrsta pacova spontano razvija tumore u 70% do 85% slučajeva. 4 Da biste videli statistički značajan porast tumora gde će većina pacova razviti tumor, mora se uzeti mnogo veći broj pacova u obzir ili još bolje koristiti druga vrsta pacova. U krajnjem slučaju, ako se već koriste ovi pacovi koji su inače standard u laboratorijskim uslovima, onda treba smanjiti dužinu studije na 1 godinu ili kraće, da bi se što je moguće više izbeglo spontano kreiranje tumora u pacovima.

Zaključak

Ne vidim i jedan razlog zašto je odrađena re-publikacija ove studije. Ništa novo ova studija nije donela svojim ponovnim objavljivanjem. Zaključci EFSA 5 i Australije 6 i dalje stoje, a to je da se ne mogu izvući zaključci koji bi ukazali na štetnost Roundup-a i glifosata u pacovima.

Imam osećaj da Seralini šutira već mrtvog konja sa ovim potezom.

Reference:


  1. enveurope.com, Link [return]
  2. sciencedirect.com, Link [return]
  3. forbes.com, Link [return]
  4. pubmed, Link [return]
  5. foodstandards.gov.au, Link [return]
  6. efsa.europa.eu, Link [return]