Alternativna Medicina Vakcine Thu, Sep 18, 2014

Vakcina protiv gripa

Bliži nam se ponovo to doba godine, početak jeseni, kada stručnjaci preporučuju sezonsku vakcina protiv gripa, posebno za decu i odrasle starosti preko 65 godina.

Jedno od krucijalnih pitanja koje je primećeno u prošlosti je koliko su tradicionalne vakcine protiv gripa efikasne kod starijih ljudi. Nedavna istraživanja 1 pokazuju da kod pacijenata preko 65 godina efikasnost vakcina protiv gripa može biti niska, samo 9% za neke određene tipove virusa gripa (ali je dalje jake efikasnosti za druge tipove influence A i sve tipove influence B). 2

Niža efikasnost vakcina ne mora biti rezultat kvaliteta same vakcine, već toga što stariji pojedinci možda zahtevaju više antigena da bi indukovali odgovarajući imuni odgovor. Zbog ovih zapažanja, Sanofi Pasteur je razvio vakcinu protiv gripa i prehlade 3 sa visokom dozom antigena koju je napravio posebno sa ljude preko 65 godina. Nova vakcina sadrži 4 puta više antigena od normalne. Normalna vakcina sadrži po 15ug od svaka tri hemaglutinina antigena, dok nova sadrži 60ug.

Iako je Fluzone vakcina protiv prehlade i gripa dobila zeleno svetlo od FDA 2009. godine, FDA je uputio zahtev da Sanofi Pasteur 4 pruži više dokaza o efikasnosti kod populacije preko 65 godina, pre nego što je vakcina mogla da se stavi u promet. FDA je zahtevala da studija potvrdi klinički relevantne pozitivne rezultate o bezbednost i efikasnosti u grupi od barem 27-30 hiljada odraslih, 65 godina ili starijih, upoređujući standardnu vakcinu sa trenutnom dozom antigena i novu vakcinu sa većom dozom. Studija je obuhvatila subjekte iz sezone gripa 2011-2012 i 2012-2013.

Tačno na vreme, pre početka sezone gripa 2014-2015, nedavna studija objavljena u New England Journal of Medicine (NEJM) 5 je dala podatke koji govore da je nova Fluzone vakcina visoke doze 24.2% efikasnija u sprečavanju gripa kod populacije preko 65 godina od standardne vakcine protiv gripa. Osim toga, ukupna efikasnost nove vakcine je preko 90% kod iste populacije. Nova vakcina je superiorna u sprečavanju sekundarnih sporednih efekata gripa kao što su hospitalizacija, upala pluća i druge kardio respiratorne komplikacije, što govori koliko je izuzetno vredna sa starije ljude.

Naravno, postoje uvek dve strane priče. Kad je u pitanju bezbednost vakcine postoji kompromis. Kako je koncentracija antigena u suštini učetvorostručena u novoj vakcini, postoje naravno neželjena dejstva. Ozbiljna neželjena dejstva, kao što su alergijske reakcije, su za oko 9,2% veća u novoj Fluzone vakcini u odnosu na standardnu. Kako god, ovo je i dalje veoma mala stopa nuspojava za bilo koji tip vakcine.

Na osnovu stvarnih dokaza, CDC je uključio novu vakcinu visoke doze protiv gripa u svoju listu preporučenih vakcina. 6 Prava nauka nam daje novu vrstu vakcine protiv gripa za starije odrasle, tako da možemo da pomognemo ovoj populaciji da budu bolje zaštićeni protiv gripa. Još jedna pobeda sa nauku i modernu medicinu!

Još samo da se ove vakcine pojave i kod nas, pa da budemo na konju.

Reference:


  1. cdc.gov, Link [return]
  2. cdc.gov, Link [return]
  3. fluzone.com, Link [return]
  4. fda.gov, Link [return]
  5. pubmed, Link [return]
  6. cdc.gov, Link [return]