Biotehnologija Mon, Dec 22, 2014

Monsanto – Da li ste ikada pomislili da su u pravu?

Ako biste verovali anti-GMO taboru, Monsanto je koren svih zla na planeti. Da li je stvarno tako?

Danas raskrinkavamo nekoliko zabluda o Monsantu.

1) Monsanto kontroliše celokupno snabdevanje sveta semenima i prehrambenu industriju zloupotrebom patentnog sistema.

Monsanto je samo jedna kompanija od mnogih u agro-industriji  Postoje doslovno hiljade semenskih kuća koje prodaju sve od konvencionalnih semena preko hibridnih i organskih do GMO. Poljoprivrednici u industrijskim zemljama, uključujući i organske poljoprivrednike, najčešće se opredeljuju za patentirana semena jer su produktivnija. Patenti na hibridna semena su uobičajena u poljoprivredi još od 1930-ih. GM semena su takođe u privatnom vlasništvu sa normalnim patentima, kao što su i mnoga organska i hibridna semena. Skoro sva konvencionalna (ne-GM) i organska hibridna semena su patentirana i ne mogu da se sačuvaju za upotrebu u narednoj setvi.

Mnoge kompanije koje se bave sličnim poslovima kao Monsanto su bile kritikovane početkom 21. veka jer nisu delile neka od svojih tehnoloških istraživanja sa nezavisnim univerzitetima. 2009. godine je ustanovljena Akademska istraživačka licenca koja je dovela do široke dostupnosti GM semena za nezavisna istraživanja univerzitetima i drugim javnim institucijama. Samo Monsanto ima preko 100 ugovora ovog tipa sa mnogim univerzitetima fokusiranim na poljoprivredu.

Kritika upućena Monsantu da kontroliše tržište semena, globalno snabdevanje hranom, zapravo nije podržana činjenicama. Patenti su jednostavno stanje današnjice i predstavljaju osnovu liberalnog kapitalizma. Monsanto nije niti prvi niti jedini koji patentira svoja semena (na koje ima puno pravo zbog miliona dolara koji odlazi na istraživanje novih sorti), a pri tom su i organska semena isto patentirana.

2) Monsanto tuži poljoprivrednike organskih i drugih konvencionalnih useva kada se GM biljke “slučajno” pojave na njihovim farmama.

Ne postoji nijedan sudski slučaj koji podržava ovu široko distribuiranu laž. Monsanto ima veoma striktnu politiku da neće nikada iskoristiti svoja patentna prava da tuži one poljoprivrednike na čijim se gazdinstvima nađu tragovi ili male količine GM useva. Međutim, slično kao kod Apple, Nike, Samsung, Starbucks itd, sve te kompanije će agresivno štititi svoja patentna prava od onih koji pokušavaju da ukradu njihovu intelektualnu svojinu. Monsanto je tužio više od 140 poljoprivrednika koji su koristili njihovo seme bez ugovora o licenci i izmirio preko 700 dodatnih slučajeva povrede patentnih prava van suda.

Ovaj mit je i dalje živ (ali na aparatima za disanje) zbog spornog slučaja kanadskog poljoprivrednika Percy Schmeiser koga je Monsanto tužio zbog ilegalne uštede Roundup Ready kanole 1990. godine. Schmeiser, koji je sada na anti-GMO platnoj listi, je tvrdio da je prisustvo Monsantovih patentiranih semena koje su našli na njegovom posedu bilo slučajno (95-98% procenata useva je bilo GM, teško da se to desilo slučajno). Tri odvojene sudske odluke u 2001 1, 2002 2. i 2004 3. godini su pokazale da je on lagao i da je pokušao ilegalno da ukrade semena da ne bi platio licencu.

Bowman protiv Monsanta 4 je još jedan značajan slučaj gde je Bowman navodno slučajno koristio Monsanto seme. Na kraju je Bowman izgubio parnicu i okarakterisan kao kradljivac semena 5.

Za kraj, Monsanto ima prosečno oko 13 parnica godišnje u vezi sa patentima što je smešno malo imajuću u vidu preko 2 miliona pojloprivrednih gazdinstava u Americi 6.

3) Monsanto samo servira organsku i ne-GMO hranu u svojim kafeterijama.

Ovaj mit je poreklom iz 1999. godine iz članka u Britanskom Independent-u. Mercola je naravno skočio na taj voz i odmah krenuo da širi dezinformacije da je Monsanto zabranio svojim radnicima da jedu GMO hranu. To jednostavno nije istina. Monsanto nema privatnu organsku farmu koja opslužuje rukovodioce ili zaposlene u Monsantu.

Kako Monsanto kaže:

Hrana u našim kafeterijama se ne razlikuje od onoga što bi našli u većini drugih restorana ili supermarketa – nešto od toga je napravljeno od GM useva, a nešto nije.

Dalje Monsanto piše:

Ne preferiramo ni jednu ni drugu vrstu hrane bilo da jesu ili nisu GMO u našem restoranu, sa izuzetkom povremenih specijalnih obroka koje prikazuju hranu koja se proizvodi sa našim semenima.

Monsanto često ima svoje GM proizvode na svom meniju specijalno kad je u toku sezona žetve GMO kukuruza, kad je kukuruz široko dostupan.

Reference:


  1. fct-cf.gc.ca, Link [return]
  2. fct-cf.gc.ca, Link [return]
  3. lexum.com, Link [return]
  4. supremecourt.gov, Link [return]
  5. forbes.com, Link [return]
  6. epa.gov, Link [return]