Alternativna Medicina Thu, Dec 18, 2014

Aromaterapija

Aromaterapija je jedna od najpopularnijih alternativnih terapija. Svakako može da pruži prijatan ugođaj, ali je pitanje da li je može da pruži nešto više od ugođaja? Da li možda može i da izleči neku bolest?

Ako verujete ljudima koji se bave aromaterapijom, njihov tretman je navodno efikasan za skoro sve. Naravno, pokazaće vam i neke studije koje govore da aromaterapija stvarno funkcioniše za neke uslove. Mnogi čitaoci ovog bloga do sada znaju da se ne treba osloniti na rezultate samo jedne studije. Uvek se moramo osloniti na celokupnost podataka koje imamo kao dokaz. Drugim rečima, moramo pretražiti sistematske preglede o efikasnosti aromaterapije. Nedavno je jedan takav pregled i objavljen.

Cilj ovog pregleda 1 je bio da sistematski proceni efikasnost aromaterapije za upravljanje stresom. Naučnici su pretresli 7 velikih baza podataka čiji se podaci protežu od njihovog nastanka do aprila 2014. Pregledali su sve slučajne nasumične studije koje su se bavile uticajem aromaterapije na nivoe stresa kod ljudi i posmatrali su nivoe kortizola. Dva recenzenata su samostalno vršili izbor studija, apstrakciju podataka i validaciju. Rizik od pristrasnosti je procenjen po Cochrane kriterijumima.

Ukupno pet zasebnih studija je uspelo da prođe sve kriterijume i uđe u dalje razmatranje. Ispostavilo se da je većina studija imala visok rizik od pristrasnosti pa time nisu mogle da budu uključene u dalje razmatranje. 4 studije su testirale efekte udisanja raznih aroma u sledećem poređenju: bez tretmana, bez aroma i bez mirisnih ulja. Meta-analiza ovih podataka je predložila da je inhalacija mirisa imala povoljne efekte na upravljanje stresom. Tri studije su testirale udisanje aroma i njihov uticaj na pljuvačku ili nivoe kortizola u poređenju sa kontrolnom grupom, a meta-analiza ovih podataka nije uspela da pokaže značajnu razliku između ove dve grupe.

Autori su zaključili da postoje ograničeni dokazi koji bi ukazali na to da udisanje aroma može biti efikasno u kontroli stresa. Međutim; broj, veličina i kvalitet studija su bile suviše niske da bi izvukli čvrste zaključke.

Ovo ni u kom slučaju nije jedini sistematski pregled ove oblasti. U stvari, postoji toliko mnogo pregleda da je u 2012. godini odrađen pregled sistematskih pregleda 2 koji procenjuje efikasnost aromaterapije. Autori su pretražili 12 elektronskih baza podataka bez ikakvih ograničenja u smislu vremena ili jezika. Metodološki kvalitet svih sistematskih pregleda je takođe nezavisno ocenjen od strane dva autora. Od 201 potencijalno relevantne publikacije, samo 10 je uspelo da prođe sve rigorozne kriterijume uključivanja. Većina sistematskih pregleda je nažalost bila slabog metodološkog kvaliteta. Predmetne oblasti pregleda su bile uticaj aromaterapije na hipertenziju, depresiju, anksioznost, bol i demenciju. Ni za jedan uslov nije bilo dovoljno ubedljivih dokaza da je aromaterapija efikasna.

Zaključak autora je bio:

Zbog brojnih upozorenja oko kvaliteta studija, ne postoje dovoljno ubedljivi dokazi da je aromaterapija efikasna za bilo kakvo stanje.

Zaključak

Sve se na kraju svodi na to da većina tvrdnji ljudi koji se bave aromaterapijom nije zasnovana na dokazima. Ili da se malo drugačije izrazim, aromaterapija je jedva nešto više od mirisanja različitih (prijatnih) aroma. Nema u suštini ništa loše u tome dok god ne poverujete da vam to može biti od pomoći za neko zdravstveno stanje.

Reference:


  1. pubmed, Link [return]
  2. pubmed, Link [return]