Alternativna Medicina Tue, Mar 17, 2015

Argumenti iz davnina

Ovo je jedan od čestih argumenata na koje nailazim, bilo da je u pitanju alternativna medicina ili biotehnologija ili nešto treće.

Navodno, nekada davno se mnogo bolje živelo, bili smo zdraviji, jedni sa prirodom i tako dalje.

Šta će nam moderna medicina? Šta će nam nove biotehnologije? Mogli smo bez njih decenijama unazad i bilo nam je lepo.

Na primer, jedna od čestih rečenica:

Činjenica da se akupunktura uspešno koristi u Kini već 2000 godina sa veoma malo neželjenih efekata je nešto što većina lekara i farmakologa mogu samo da požele.

Ovo je jedna od klasičnih tvrdnji zagovarača alternativne medicine i nije ništa drugo nego paralogizam – argument iz davnina. U ovom slučaju, podrazumevana tvrdnja je da sama stvar (akupunktura) deluje, jer je blagoslovena samim tim što je drevni tretman koji se koristi vekovima. Ova zabluda daje autoritet tvrdnji jer implicira da moderna naučna medicina, hirurgija i farmakologija pate od poroka modernosti ili mladosti.

Ovi argumenti realno nemaju veze sa životom jer nije nužno da je ono što je staro ujedno i bolje od onoga što je novo. Uobičajeno je da se poštuje pojam zlatnog starijeg doba, ali se to poštovanje često ispostavi da je neosnovano. Tipično, ljudi koriste ovaj promašeni argument da bi pokušali da opravdaju svoju tvrdnju jer time navodno dokazuju da je tretman izdržao test vremena. Ovaj argument, međutim, nije važeći jer sadrži veliku nepisanu premisu koja nije tačna, a to je da će vreme uspešno testirati ovakve modalitete. Istorija je pokazala da je to lažna pretpostavka.

Da dam jedan primer. Uzmimo humoralnu teoriju bolesti koja je vladala svetom oko 2000 godina i bila dominantna teorija bolesti zapadne civilizacije. Dve hiljade godina anegdotalnih iskustava nije bilo dovoljno za zapadno društvo da shvati da su puštanje krvi, razna čišćenja i dr. bili ne samo bezvredni tretmani, nego zapravo i štetni. Ipak, humoralna filozofija je bila ekvivalent filozofiji tradicionalne kineske medicine na kojoj se bazira i akupunktura.

Ono što puštanje krvi i akupunktura imaju zajedničko to je da su obe filozofije bolesti, a ne naučne teorije bolesti. Ove filozofije su se razvile u prednaučnoj eri gde je vladalo sujeverje. Jedini razlog zašto akupunktura postoji i danas, a puštanje krvi ne, je istorijska slučajnost da se naučna medicina razvila prvo na Zapadu, a ne na Istoku.

Filozofije bolesti nisu testirane vremenom jer se u stvari one i ne testiraju. Sistematsko ispitivanje je deo naučne medicine. Anegdotalni dokazi mogu da iskorene samo najočiglednije toksine i probleme. Međutim, oni ne mogu da naprave razliku između placebo odgovora i fiziološkog odgovora na simptomatsko lečenje. Oni ne mogu da otkriju statistička poboljšanja ili pogoršanja u dugoročnom ishodu neke varijabilne i nepredvidive bolesti.

U okviru paradigme medicine zasnovane na filozofiji, ne postoji test vremena, postoji samo tradicija i autoritet. To je omogućilo tretmanima kao što je puštanje krvi da prežive 2000 godina i akupunktura se ne razlikuje od toga.

Sada postoji bezbroj primera lažnih oblika lečenja koji privlače milione korisnika koji se zaklinju u njihovu efikasnost – sve dok se nisu pokazali bezvrednim. Na primer, Dr Abrams je ubedio milione da je njegov dinamizer bio lek za sve, dok se nije konačno saznalo da je taj uređaj obična crna kutija sa puno neaktivnih mašinskih delova. Hiljade ljudi se zaklinjalo u dejstvo radioaktivnih tonika dok su ih polako ubijali. I danas, homeopatija preživljava sa milionima vernika uprkos činjenici da prkosi osnovnim zakonima hemije.

Zaključak

Zbog svega ovoga, ja nemam toleranciju kad su u pitanju mnoge drevne metode kao što je akupunktura i slične. Uvek ću izabrati modernu naučnu medicinu pre bilo čega drugog. Mnogi bi voleli da nas vrate korak nazad u doba medicine zasnovane na filozofijama. Oni od nas traže da poštujemo mudrost ljudi koji nisu razumeli ništa o većini osnovnih funkcija ljudskog organizma jer nisu imali znanje mnogih alata današnje moderne nauke. Promoteri medicinske akupunkture, homeopatije i drugih sličnih metoda zahtevaju od nas da napustimo sva znanja o naučnoj medicini i nauci generalno, radi lažnih blagodati drevnih bajki.