Alternativna Medicina Fri, Apr 17, 2015

Srećna vam Svetska nedelja homeopatije!

Trenutno je u toku Svetska nedelja homeopatije. Nalazim za shodno da po ko zna koji put pišem o istom. Da ne bih ponavljao baš sve, već sam mnogo pisao o homeopatiji i ako vas interesuje nešto više o njoj upotrebite pretragu u glavnom meniju i ukucajte “homeopatija”.

Ukratko, osnovne premise homeopatije su: ‘slično leči slično’ i ‘voda ima mogućnost da pamti tj. ima memoriju o onim supstancama sa kojima je došla u kontakt’.

Zapamtite samo da ne postoji nijedan jedini dokaz u korist ovih iskaza, ali ajde da to zanemarimo na trenutak.

Nekoliko pitanja

S obzirom na to da se krajnja homeopatska solucija često prebacuje na šećernu pilulu, isušuje i tako pakuje i prodaje, kako se ta čuvena memorija vode čuva u toj piluli kada je sva voda isušena?

Kako voda tačno zna šta treba, a šta ne treba da zapamti? Isto pitanje važi i kad se kao sredstvo za razređivanje koristi alkohol ili brendi. Da li alkohol ili brendi imaju drugačiju memoriju? S obzirom na to da su hemijski drugačije supstance, verovatno drugačije i pamte?

Pri svakom koraku mešanja i razređivanja, postoji mugoćnost ubacivanja nečistoća. To je jednostavno neminovnost. Čak i ako se krene od običnog alkohola ili vode, u startu postoji određen procenat nečistoća u tečnosti. Onog trenutka kada krene proces razređivanja i pređe jednu granicu (ne znam tačno koja bi to bila, možda mi neki hemičar može ovde pomoći), ukupne nečistoće bi morale da prevaziđu količinu osnovne materije koja se koristi kao lek. Kako razređivač, bilo da je voda ili neki alkohol, zna tačno šta od ovih materija treba da zapamti? Kako ta memorija ume da razlikuje nečistoće od polazne materije?

Po homeopatama, svaki dodatni korak razređivanja zapravo povećava potenciju homeopatskog rastvora. S obzirom na to da mora da postoji neki biološki odgovor čoveka na taj rastvor,** kako je moguće da čovek ne može da oseti jači ukus homeopatskog rastvora u tim situacijama?**

Ako su principi homeopatije tačni, kako je moguće da do sada nismo imali ogromne zdravstvene probleme kad god unesemo (slučajno ili namerno) neku vrlo malu količinu toksina u sebe? Osnovni principi toksikologije govore da je neka supstanca otrovna samo u zavisnosti od doze. Ovaj princip se pokazao tačnim bezbroj puta. Zašto ovaj princip ne važi kad je u pitanju homeopatija?

Eto nekoliko pitanja za sve homeopate imajući u vidu nedelju homeopatije. Čekam odgovore!