Alternativna Medicina Thu, Feb 5, 2015

Zeoliti – Magični prah

Zeoliti su grupa hemijski vezanih mineralnih materija koje sadrže uglavnom hidrate aluminijuma ili jedinjenja silicijuma. Oni se prirodno javljaju u vulkanskim stenama i pepelu, a mogu i sintetički da se formulišu.

Industrijske i poljoprivredne aplikacije uključuju njihovo korišćenje kao aditive u šljunku, deterdžentima, stočnoj hrani, filterima za vodu i vazduh, i u nekim preparatima za ličnu higijenu.

Zeolit se reklamira kao dijetetski suplemenat koji deluje na:

 • autizam
 • proliv
 • herpes
 • mamurluk

kao i:

 • za uspostavljanje pH ravnoteže tela
 • za detoksifikaciju
 • kao imunomodulator
 • kao antioksidans
 • kao preparat protiv raka.

Ovo je samo mali deo onoga gde navodno zeolit može da pomogne. Ovo je joše jedan od onih čudotvornih suplemenata koji nema šta ne može da sredi u organizmu, a apsolutno je prirodan i bezbedan!

Ekstravagantne tvrdnje zahtevaju ekstravagantne dokaze, zar ne?

Klinički dokazi

Imajući u vidu silne tvrdnje o zeolitu, mora da postoje i silni dokazi koji uh potvrđuju, pa čak i one neverovatne stvari kao što je lek protiv raka!

Pretragom standardnih naučnih biblioteka, može se naći dosta toga o zeolitima, ali nažalost, većina je rađena u industrijske svrhe i to na životinjama.

 • Na primer, za zeolit se kaže da mogu da povećaju absorpciju minerala u organizmu, ali je to primećeno samo kod pilića i to samo za cink 1. Nigde se ne spominju drugi minerali niti da se rezultati ove studije mogu replicirati kod čoveka.
 • Onda imamo da se za zeolit govori kako može da izbacuje teške metale iz tela jer se vezuju za njega i izbacuju preko urina. Ovo je nažalost primećeno samo kod svinja i to za kadmijum 2.
 • Aflatoskin je bio popularan pre par godina u Srbiji usled kontaminiranog mleka, pa se za zeolit govori da je dobar i protiv njega. Ono što niste znali je to da je ovaj efekat primećen samo kod pilića 3.

Ne možemo tek tako da napravimo analogiju ako se tako ponaša na nekim životinjama da će se isto ponašati i kod ljudi.

Isto tako postoji i druga strana medalje, a to je da se napr. silikon i aluminijum zadržavaju u organima kod teladi 4. Oba ova jedinjenja su usko povezana sa alchajmerovom bolešću 5. Da li to znači da se oni isto zadržavaju i kod ljudi?

Generalno gledajući, različiti oblici zeolita u kojima se on nalazi nisu značajno toksični pri kratkoročnom oralnom uzimanju kod životinja. Međutim, dokazano je da je inhalacija zeolita veoma toksična 6.

Isto tako, za jednu posebnu vrsta zeolita (erionit) je dokazano da izaziva rak kod ljudi 7.

Na svu sreću, nisam još video da igde u proizvodima zeolita prodavci spominju erionit kao sastojak, ali je kontrola i dalje veliki problem svih ovih i sličnih suplemenata. Za razliku od farmakoloških lekova, dijetetski suplementi nemaju istu rigoroznu kontrolu i prema tome mogu da sadrže razne polutante koje ne bismo želeli da unesemo u sebe.

Jedan od primera ovoga jeste Vulkansandkuren, zeolit koji se bio pojavio na tržištu u Evropi. Za njega je pronađeno da sadrži visoke nivoe teških metala 8, uključujući arsen, olovo, živu, kadmijum, nikl, bakar i hrom.

Ako već uzimamo zdravo za gotovo da zeoliti imaju neke potencijalne benfite nad životinjama, onda isto tako treba da uzmemo zdravo za gotovo da zeoliti izazivaju leukocitozu, smanjenje koštane srži i ekstremnu anemiju. 9

I ako ćemo već tek tako da uzmemo sve te pozitivne studije nad životinjama, onda je valjda red da prodavci zeolita navedu i moguće negativne posledice koje, ako bismo slušali njih, ne postoje.

Zaključak

Zeoliti potpadaju pod jednu od onih magičnih grupa suplemenata koji su rešenje za sve.

Prodavci ovog suplementa iskorisćavaju rezultate malih studija rađenih nad životinjama ili in vitro studije rađene nad ljudskim ćelijama i eskaliraju ih direktno na kliničke tvrdnje za ljude. Usput još i malo zanemare sve studije koje su negativne i koje pokazuju užasne nuspojave.

Postoji dobar razlog zašto se rezultati studija nad životinjama ne mogu tek tako prebaciti na čoveka. Jednostavno, organizmi su previše različiti i samo u veoma retkim situacijama se rezultati istraživanja nad životinjama repliciraju i kod ljudi.

Isto važi i za in vitro studije. Verujem da ako bi se u neku ćeliju raka direktno ubrizgalo Mr. Proper sredstvo protiv buđi, verovatno bi se rak dezintegrisao. Da li to znači da sada treba da pijemo Mr. Proper sredstvo na redovnoj bazi svaki dan kao prevenciju protiv raka?

Jednostavno ne postoji ni jedan jedini klinički dokaz koji bi pokazao bilo kakve potencijalne zdravstvene koristi po čoveka od oralnog unošenja zeolita, a specijalno treba izbegavati inhalaciju istog.

Reference:


 1. pubmed, Link [return]
 2. pubmed, Link [return]
 3. pubmed, Link [return]
 4. pubmed, Link [return]
 5. pubmed, Link [return]
 6. pubmed, Link [return]
 7. pubmed, Link [return]
 8. medicalnewstoday.com, Link [return]
 9. pubmed, Link [return]