Tag: Seralini

Re-publikacija Seralini GMO studije

Fri, Jun 27, 2014

Već sam pisao u Seraliniju ovde. Naime, njegova studija o uticaju Glifosata na pacove je ponovo izašla u javnost. Ovog puta je publikovana u jednom od otvorenih naučnih žurnala – Springer. 1 Studija je prvobitno objavljena u Elsevier-u, 2 u septembru 2012. godine. Odmah nakon objavljivanja, studija je bila oštro kritikovana od strane naučne zajednice usled zabrinutosti u vezi sa metodologijom studije, kao i zbog konačnih nalaza studije. U novembru 2013.

Seralini GMO studija – tumori i pacovi

Mon, Apr 28, 2014

Seralini studija 1 je bila rađena nad muškim i ženskim pacovima (Sprague – Dawley pacovi). Ova specifična vrsta pacova je poznata po tome što imaju visoku učestalost tumora. Pacovi su hranjeni konvencionalnim kukuruzom ili nekom mešavinom GMO kukuruza: Kontrolna grupa; Grupa sa mešavinom od 11% GMO kukuruza; Grupa sa mešavinom od 22% GMO kukuruza; Grupa sa mešavinom od 33% GMO kukuruza; Grupa hranjena samo GMO kukuruzom plus glifosatom dodatim u vodi; Grupa koja je hranjena samo glifosatom (pesticidom).