Tag: Zablude

Prebacivanje tereta dokazivanja

Fri, Mar 27, 2015

Ovo je jedna najčešćih zabluda na koje nailazim u kontaktima sa ljudima. Ova taktika se obično koristi od strane nekoga ko je izneo neku tvrdnju, a onda se od njega ili nje traže dokazi koji bi podržali tu tvdrnju. Njihov odgovor se onda sastoji od zahteva upućenog drugome da pokaže kako je tvrdnja pogrešna i ako taj drugi ne može tako nešto da pokaže, onda insistiraju da to znači kako je njihova prvobitna tvrdnja istinita.