Tag: Roundup

Glifosat – Da li je toksičan?

Thu, May 7, 2015

U jednoj od dnevnih novina stoji naslov da srpski poljoprvrednici prskaju useve glifosatom koji navodno izaziva rak. Slede panika, haos itd. sve što ide zajedno sa time. Jedan od osnovnih proizvoda GMO tehnologije su biljke rezistentne na glifosat. Prednost se sastoji u tome što poljoprivrednici mogu da prskaju svoje useve glifosatom i da time ubijaju samo korov, dok usev ostaje neoštećen. Suludo je pomisliti da glifosat nije toksičan. Ipak je to herbicid i cela poenta glifosata je da ubija neželjene biljke.

Re-publikacija Seralini GMO studije

Fri, Jun 27, 2014

Već sam pisao u Seraliniju ovde. Naime, njegova studija o uticaju Glifosata na pacove je ponovo izašla u javnost. Ovog puta je publikovana u jednom od otvorenih naučnih žurnala – Springer. 1 Studija je prvobitno objavljena u Elsevier-u, 2 u septembru 2012. godine. Odmah nakon objavljivanja, studija je bila oštro kritikovana od strane naučne zajednice usled zabrinutosti u vezi sa metodologijom studije, kao i zbog konačnih nalaza studije. U novembru 2013.