Tag: Imunizacija

Sramni pokret tabora protivnika vakcina

Tue, Jan 20, 2015

Kao što se očekuje, bolesti poput dečje paralize su još uvek rasprostranjene u Africi i drugim delovima “trećeg sveta”. SAD i Velika Britanija, a bogami i Evropa, zaslužuju ukore zbog oživljavanja boginja i velikog kašlja, koji se usled neznanja i straha sve više i više šire i to zbog pokreta protiv vakcina u tim zemljama. Jedan uznemirujući trend u vezi sa polio virusom (dečja paraliza) koji je trebalo da bude iskorenjen globalno pre nekoliko decenija, je njegovo prisustvo u Nigeriji i Pakistanu.