Vakcine Tue, Jan 20, 2015

Sramni pokret tabora protivnika vakcina

Kao što se očekuje, bolesti poput dečje paralize su još uvek rasprostranjene u Africi i drugim delovima “trećeg sveta”. SAD i Velika Britanija, a bogami i Evropa, zaslužuju ukore zbog oživljavanja boginja i velikog kašlja, koji se usled neznanja i straha sve više i više šire i to zbog pokreta protiv vakcina u tim zemljama.

Jedan uznemirujući trend u vezi sa polio virusom (dečja paraliza) koji je trebalo da bude iskorenjen globalno pre nekoliko decenija, je njegovo prisustvo u Nigeriji i Pakistanu. Ove epidemije su tesno povezane sa kampanjama nasilja usmerenih na zdravstvene radnike koji vrše vakcinaciju. Izveštaji nasilja i epidemija su prikazani na ažuriranim mapama na CFR sajtu 1.

Bostonski istraživači u Pakistanu navode da su talibanski komandanti zabranili polio vakcine u regionima pod njihovom kontrolom. Militanti su predisponirani da sumnjaju u kampanje vakcinacije jer su SAD koristile polio vakcinaciju kao pokriće dok je vršena potraga za Osama bin Ladenom 2011. godine.

Usled ovoga, Pakistan je država koja vodi po broju obolelih od dečje paralize sa 94 subjekta samo prošle godine.

Ono što je neoprostivo to su podaci o epidemijama u zapadnim zemljama kao što su SAD, Velika Britanija, pa i Evropa, onih bolesti koje bi mogle biti sprečene vakcinacijom. Ako pogledate statistike videćete:

U 2011. godini, Srbija je imala 300 slučajeva malih boginja i 119 slučajeva zauški.

Makedonija je u 2009. godini imala 16.352 slučajeva zauški.

Francuska u 2011. godini je imala 14.949 slučajeva malih boginja. Čini se da Rumunija i Poljska vode po broju slučajeva Rubele, sa preko 70.000 obolelih.

Sve ovo deluje poprilično deprimirajuće i apsolutno je neprihvatljivo da se ovo dešava u današnje vreme kada imamo nešto što se zove imunizacija i vakcine.

Reference:


  1. cfr.org, Link [return]