Tag: Fluzone Vakcina

Vakcina protiv gripa

Thu, Sep 18, 2014

Bliži nam se ponovo to doba godine, početak jeseni, kada stručnjaci preporučuju sezonsku vakcina protiv gripa, posebno za decu i odrasle starosti preko 65 godina. Jedno od krucijalnih pitanja koje je primećeno u prošlosti je koliko su tradicionalne vakcine protiv gripa efikasne kod starijih ljudi. Nedavna istraživanja 1 pokazuju da kod pacijenata preko 65 godina efikasnost vakcina protiv gripa može biti niska, samo 9% za neke određene tipove virusa gripa (ali je dalje jake efikasnosti za druge tipove influence A i sve tipove influence B).