Tag: Amigdalin

Amigdalin / Vitamin B17 – Lek protiv raka? Ne baš…

Wed, Jun 10, 2015

Amigdalin, koji još nazivaju vitaminom B17, a negde laetril, je ekstrakt izvučen iz košpica kajsija i drugih biljaka. Dosta se vrti priča po Internetu, a i šire, da je magični lek protiv raka. Mehanizam delovanja Cijanid je jedan od nusprodukata amigdalina pri rastvaranju od strane enzima u našem telu. Za baš taj cijanid se smatra da može selektivno da ubija ćelije raka. Bilo kako bilo, cijanid je otrovan po čoveka ako se unese u dovoljnoj količini.