Alternativna Medicina Wed, Jun 10, 2015

Amigdalin / Vitamin B17 – Lek protiv raka? Ne baš…

Amigdalin, koji još nazivaju vitaminom B17, a negde laetril, je ekstrakt izvučen iz košpica kajsija i drugih biljaka. Dosta se vrti priča po Internetu, a i šire, da je magični lek protiv raka.

Mehanizam delovanja

Cijanid je jedan od nusprodukata amigdalina pri rastvaranju od strane enzima u našem telu. Za baš taj cijanid se smatra da može selektivno da ubija ćelije raka.

Bilo kako bilo, cijanid je otrovan po čoveka ako se unese u dovoljnoj količini. Otrov je uvek u dozi.

Edward Griffin i njegova knjiga “Svet bez raka”

Krajem 19. veka, zamrla je teorija o amigdalinu i njegovim uticajima na rak, usled njegove toksičnosti. Onda se 1974. godine pojavio Edward Griffin sa svojom knjigom gde govori da je rak metabolička bolest koja nastaje usled nedostatka tzv. vitamina B17 odnosno laetrila. Amigdalin je nazvan vitaminom B17 iako stvarno nije vitamin niti potpada pod tu klasifikaciju. Ne postoji nešto što se zove manjak vitamina B17. Ali, nema veze, marketing je uspeo.

E sad, ovde ima jedna teorija koja je meni bila interesantna. Siguran sam da nam je svima poznato da je cijanid otrov, opasan po ljude. Mislim da tu nema dileme.

Edward naime govori da sve ćelije, pa time i ćelije raka, imaju poseban enzim (beta glukozidaza) koji aktivira amigdalin da oslobodi cijanid koji onda uništava te ćelije raka. Navodno, ostale ćelije u organizmu imaju zaštitu od cijanida u obliku enzima rodanaza.

Problem koji ja ovde vidim u odnosu na ovu teoriju je taj što bi u tom slučaju morala da se zna tačna doza amigdalina koja je dovoljno toksična za ćelije raka, a opet dovoljno bezbedna za zdrave ćelije da bi mogle da se odbrane od toksičnosti cijanida. Mislim da ovaj delikatan balans još nije postignut niti dokazan.

Odradite samo pretragu na pubmedu o trovanju cijanidom upotrebom laetrila ili amigdalina i videćete da trenutno postoji bar 43 unosa koji su ili istraživanja ili studije slučaja gde je bilo trovanja.

Predklinička ispitivanja u laboratoriji ili na životinjama

Većina studija nad pacovima je bilo negativno. To potvrđuju ova 1, ova 2, ova 3 i ova studija 4.

Sa druge strane, našao sam jednu studiju 5 koja govori o potencijalnim antiinflamatornim efektima amigdalina, kao i jednu 6 koja je pronašla analgetički efekat kod pacova.

Sledeće tri studije, ova 7, ova 8 i ova 9 su pronašle potencijalne mehanizme gde bi amigdalin mogao da pomogne kod raka. Sve tri su nažalost rađene nad ljudskim ćelijama in vitro i odnose se na vrlo specifične ćelije raka.

Koliko god sam tražio, nisam uspeo da nađem nijednu jedinu kontrolisanu kliničku studiju koja je rađena nad ljudima kad su u pitanju efekti amigdalina na rak kod ljudi.

Poslednji celokupni pregled svih trenutnih istraživanja koji imamo oko vitamina B17/amigdalina je odrađen 28. aprila 2015. godine 10.

U zaključku navode:

Tvrdnje da laetril ili amigdalin ima pozitivne efekte kod pacijenata obolelih od raka trenutno nisu podržane kliničkim podacima. Postoji značajan rizik od ozbiljnih neželjenih efekata od trovanja cijanidom posle unosa laetrila ili amigdalina, naročito nakon oralnog uzimanja. Odnos rizika i koristi laetrila ili amigdalina kao tretmana protiv raka je nedvosmisleno negativan.

Zaključak

Na kraju krajeva, sve se svodi na to da li možete da odvojite činjenice od marketinga i anegdota. U međuvremenu, trovanje cijanidom predstavlja ozbiljan i stvaran rizik i na taj način uslovljava svesni unos namirnica koje u sebi sadrže amigdalin. Posebno treba obratiti pažnju na unos kod dece, trudnica i starijih osoba.

Da li možda postoji neki stvarni mehanizam rada za amigdalin ili vitamin B17 kad je u pitanju rak? Možda, ali uvek treba imati u vidu odnos rizika i koristi, a trenutno nam nauka kaže da je skala spuštena dobrano na stranu rizika.

Reference:


  1. pubmed, Link [return]
  2. pubmed, Link [return]
  3. pubmed, Link [return]
  4. pubmed, Link [return]
  5. pubmed, Link [return]
  6. pubmed, Link [return]
  7. pubmed, Link [return]
  8. pubmed, Link [return]
  9. pubmed, Link [return]
  10. pubmed, Link [return]