Tag: Aktivna Voda

Da li ste znali da pijemo pogrešnu vodu?

Tue, May 12, 2015

Da li naše grlo i dalje živi u 20-om veku? Šta se nalazi u našoj vodi ili, još bitnije, šta se NE nalazi u njoj? Da li ste znali da ljudi u današnje vreme piju vodu sa atomima vodonika vezanim pod uglom od 104 umesto 114 stepeni??? Ako je verovati ovom sajtu, to je upravo ono što je osnovni uzrok svih bolesti čovečanstva! Samo specifični aparati mogu da naprave vodu sa pravilnim uglom vezivanja vodonika od 114 stepeni, koje proizvodi i prodaje samo vlasnik gorenavedenog sajta, pa zašto ne bismo svi kupovali vodu od njega?