Ostalo Wed, Apr 1, 2015

Nova studija o štetnostima elektronskih cigareta

Po novoj studiji 1, para koju elektronske cigare izbacuju je toksična i uzrokuje oksidativni stres i inflamatorni odgovor od strane ćelija pluća.

Naslov same studije je bombastičan, pa sam odlučio da malo dublje pročitam o čemu se tačno radi.

Nesumnjivo je da mnogi pušači prelaze na elektronske cigarete koje su bezbedniji metod dobijanja nikotina i obezbeđuju imitaciju pušenja klasičnih cigareta. Mislim da cilj ove studije nije pokaže da su elektronske cigarete štetnije od klasičnih, već da pokaže moguće nuspojave istih.

Evo šta sam ja izvukao iz ove studije:

  1. U studiji su koristili klasične atomizere, sa baterijama EGO tipa i klasične tečnosti koje se mogu kupiti u bilo kojoj prodavnici. Ovo je za pohvalu jer gledaju realnu upotrebu elektronskih cigareta.
  2. Neke vrste tečnosti za elektronske cigarete proizvode više oksidanata od drugih. Po studiji, slađe i voćne arome su proizvodile više oskidativnog stresa nego duvanske arome.
  3. Pri postavljanju novog karto/atomizera, pri prvom paljenju istog, izlazi visoka količina štetnih aerosola. Iz ovoga proizilazi da bi bilo pametno na suvo par puta odraditi tzv. “*dry burn*” novog grejača.
  4. Količine nikotina u tečnostima nisu imale mnogo uticaja na štetne aerosole koje elektronske cigarete izbacuju. Ovo naravno ne znači da su tečnosti sa nikotinom nekako zdravije jer u studiji navode veće morfološke promene u ćelijama pluća kada su se koristile tečnosti sa nikotinom. Ovo i nije čudno imajuću u vidu da je nikotin ipak toksin.
  5. U studiji navode da, iako prethodne studije o štetnosti elektronskih cigareta govore da elektronske cigarete izbacuju 9 do 807 puta manje toksičnih aerosola, ova studija gleda specifično na oskidativni stres kao jedan poseban ugao štetnosti elektronskih cigareta.
  6. Koristili su ljudske ćelije u petrijevoj posudi odnosno in vitro testiranje. Naravno, ovo je velika mana studije jer se često in vitro nalazi ne mogu replicirati in vivo.
  7. Miševe su izlagali isparenjima iz cigara po 5 sati dnevno. Nisam siguran koliko prosečan korisnik elektronskih cigareta koristi svoje cigare dnevno.

Zaključak

Ovo je veoma interesantna studija koja naravno nije savršena (pročitati tačke 6 i 7). Iako se tečnosti u elektronskim cigaretama sastoje od benignih sastojaka (PG, VG, arome), inhalacija ovih supstanci je drugačija od oralnog uzimanja. Organi disajnih puteva i organi gastrointestinalog sistema su drastično različiti i suludo je pomisliti “ako mogu nešto da pojedem i popijem, isto tako mogu to i da udahnem”.

Ova studija nam jednostavno daje uvid u to da aerosoli koje elektronske cigarete produkuju mogu da imaju štete. Iako ova studija ima senzacionalistički naslov, mislim da treba sve ove štetne posledice staviti u korektan kontekst. Da li su elektronske cigarete štetne? Odgovor na ovo pitanje je sigurno da, ali ne koliko i klasične. Ne verujem da bi iko rekao da su elektronske cigarete toliko malo štetne kao i udisanje samog vazduha.

Mislim da odgovor na pitanje štetnosti elektronskih cigareta uvek treba da bude u kontekstu pitanja koliko su bolje od klasičnih. Verujem da će ovaj odnos uvek biti nešto poput:

klasične cigarete <<< elektronske cigarete < udisanje vazduha.

Reference:


  1. journals.plos.org, Link [return]