Alternativna Medicina Fri, Nov 21, 2014

Akupunktura ne funkcioniše

Mali uvod

Bol je veliki problem. Ako ste pročitali bilo šta u vezi sa upravljanjem bolom, možete pomisliti da je pitanje bola rešeno, ali nije. Kada ne postoji efikasan tretman za zdravstveni problem, ljudi se često hvataju za slamku. Istraživanja su pokazala da je akupunktura vrlo tanka i slabašna slamka.

Iako se često tvrdi da se akupunktura koristila hiljadama godina, ona nije uvek bila popularan metod, pa čak ni u Kini. Upotreba akupunkture je u padu poslednjih 1000 godina. 1822. godine, car Dao Guang je izdao carski edikt navodeći da je akupunktura zauvek zabranjena za korišćenje na carskoj medicinskoj akademiji 1.

Istraživanja

Neću se baviti recenzijom pojedinačnih studija jer postoji ogromna nedoslednost kada su u pitanju studije o akupunkturi. Zbog velikog broja studija, njihovog kvaliteta i ostalih osobina, osloniću se na već gotove meta analize istih.

Velika klinička ispitivanja sprovedena u Nemačkoj i SAD 2 su dosledno pokazala da ne postoji razlika između prave i lažne akupunkture kad je u pitanju smanjenje nivoa bola za: migrene 3, glavobolje 4, hronični bol u donjem delu leđa 5, osteoartritis kolena 6.

Neke meta analize su otkrile da možda postoji mala razlika između prave i lažne akupunkture. Madsen je napravio pregled nad 13 studija, sa ukupno 3025 pacijenata 7, gde se akupunktura koristila za lečenje različitih bolnih stanja. Našli su malu razliku između “prave” i “lažne” akupunkture (nije bilo bitno koja je vrsta lažne akupunkture korišćena), a nešto veća razlika je bila zabeležena između akupunkturne grupe i i one grupe bez tretmana. Ova veća razlika je bila samo 10 poena na skali bola od 100 poena.
Naučni koncenzus nakon ove analize 8 je da su promene u bolu bile minimalne i da nisu bile dovoljno velike da bi ih pacijent primetio.

Vickers je sa svojim timom odradio meta analizu 9 29 nasumičnih  kontrolisanih studija sa ukupuno 17.922 pacijenata. Pacijenti su bili tretirani za razna hronična stanja bola. Rezultati su bili veoma slični onima iz Madsen analize. Prava akupunktura je bila jedva malo bolja od lažne. Toliko malo, da nije bilo klinički značajnih efekata. Opet je postojala nešto veća razlika u poređenju akupunkturne grupe i one bez akupunkture, ali je ta razlika opet bila toliko mala da bi pacijent to jedva primetio.

U poređenju ove 2 meta analize, možemo videti koliko je važno pročitati rezultate studija, a ne samo abstrakt ili zaključak. Iako su rezultati bili slični za obe, zaključak njihov i abstrakt (a samim tim i ton medijskih izveštaja) je bio veoma različit. Ovo je jedan od glavnih razloga zašto ne volim senzacionalističke naslove u medijima da imamo odjednom nov čudtvorni lek jer ako uđete malo dublje u priču i nađete stvarni izvor, verovatno ćete biti razočarani.

Sa intelektualne tačke gledišta, bilo bi zanimljivo znati da li su ove male razlike između stvarne i lažne akupunkture pravi efekat ili je to posledica činjenice da praktičari nikada nisu zaslepljeni ili je možda u pitanju pristrasnost publikacije. Međutim, na kraju, to znanje je irelevantno za pacijente. Sve što je bitno za njih jeste da li na kraju dobijaju koristan stepen olakšanja od bola. Čini se da ne.

Ono što trenutno znamo nakon hiljada studija o akupunkturi je da je bilo kakva moguća korist od akupunkture suviše mala da pruži bilo kakvu primetnu korist kod pacijenata. Kad je to slučaj, teško je videti zašto se akupunktura uopšte više i koristi. Ovolika akumulacija negativnih rezultata bi dovela do povlačenja bilo kog drugog konvencionalnog načina lečenja. Zašto se ovako nešto ne desi i za akupunkturu?

Zaključak

Jasno je iz svih ovih meta analiza da su rezultati ispitivanja akupunkture veoma promenljive prirode i nedosledni, čak i za pojedinačne uslove. Nakon hiljada studija o akupunkturi i stotina sistemskih pregleda 10, mit o akupunkturi kao efikasnom tretmanu i dalje živi. 2011. godine, Pain je objavio editorijal 11 koji je veoma dobro sumirao sadašnju situaciju o akupunkturi:

Da li zaista postoje potrebe za dodatnim studijama? Ernst i njegov tim ističu da pozitivne studije daju zaključke o tome da akupunktura ublažava bol u nekim uslovima, ali ne i u drugim veoma sličnim uslovima. Šta bi se desilo kad bi se pojavila nova pilula protiv bola koja ublažava bol u rukama, ali ne i u nogama? Najbolje objašnjenje je da su pozitivne studije lažna uzbuna.

S obzirom na to da se pokazalo nemogućim naći konzistentan dokaz nakon više od 3000 studija, mislim da je vreme da ostavimo akupunkturu na miru.

Mali višak pozitivnih rezultata nakon ovoliko studija je najverovatnije rezultat lošeg dizajna samih studija, njihovog kvaliteta, kao i pristrasnosti publikacija.

Specijalno u svetu akupunkture, postoje dokumentovane duboke predrasude među proponentima 12. Postojeće studije su često kontaminirane varijablama koje nemaju veze sa akupunkturom kao što je često uključivanje “elektroakupunkture” koja je u suštini transdermalna električna nervna stimulacija maskirana u akupunkturu.

Najbolje kontrolisane studije pokazuju jasan obrazac. Ishod akupunkture ne zavisi od lokacije igle niti čak od dubine umetanja igle. Budući da su ovo glavne promenljive koje definišu akupunkturu, jedini razuman zaključak je taj da akupunktura ne funkcioniše. Sve ostalo je očekivana buka i šum u rezultatima kliničkih ispitivanja.

Ovo je jedan od trenutaka kada ću se složiti sa drevnom mudrošću predaka, u ovom slučaju kineskog cara Dao Guang, i reći da treba da izbacimo edikt kojim ćemo zabraniti akupunkturu kao priznat tretman u kliničkoj praksi.

Reference:


 1. jcimjournal.com, Link [return]
 2. pubmed, Link [return]
 3. bmj.com, Link [return]
 4. pubmed, Link [return]
 5. pubmed, Link [return]
 6. pubmed, Link [return]
 7. bmj.com, Link [return]
 8. pubmed, Link [return]
 9. pubmed, Link [return]
 10. pubmed, Link [return]
 11. dcscience.net, Link [return]
 12. pubmed, Link [return]