Tag: Apneja

Šta je earthing?

Tue, Aug 5, 2014

Još jednom zahvaljujući svom ocu, skrenuta mi je pažnja na jedan specifčan pojam pod nazivom earthing. Naime, dok smo pričali o lekovima za razređivanje krvi, u googlu se pokazao i Mercola koji govori o tome kako su neki određeni lekovi (Plavix) loši za ovu potrebu i spominje se earthing ili grounding kao alternativna terapija za problem koagulacije. Earthing je jedna od onih pseudonauka koja potpada pod kategoriju “ajde da izmislimo neko sranje i da to prodamo”.