Ishrana Fri, Oct 10, 2014

Dodaj mi so!

Mnogi smatraju da je so jedna od 4 bele smrti. Kad malo bolje razmislim, život nije fer. Ispostavlja se da je sve što je ukusno loše po nas. Mi jednostavno volimo ukus soli, ali mnoge dijetetske smernice nam govore da treba da ograničimo unos natrijuma na 1500 – 2300mg na dan, da bismo izbegli visok krvni pritisak i druge kardiovaskularne bolesti.

Napomena:

Jedan molekul soli se sastoji od jednog atoma natrijuma i jednog atoma hlorida. 40% ukupne težine molekula soli je natrijum, tako da je 1500mg natrijuma jednako 3750mg soli ili otprilike tri četvrtine kašičice. Preko 75% dnevnih potreba soli se već nalazi u hrani i nije naknadno dodato.

U najnovijem izdanju engleskog medicinskog žurnala The New England Journal of Medicine 1, publikovane su tri nove studije koje su se bavile uticajem soli na kardiovaskularne bolesti. Nažalost, umesto da nam daju jasne odgovore, postavaljaju nam još više pitanja.

Ispod možete pogledati kratak trominutni video koji na jednostavan način sumira gde smo trenutno kad je u pitanju so. Ako vas mrzi da pogledate, preskočite i čitajte dalje.

So i kardiovaskularne bolesti

Visok krvni pritisak je poznat faktor rizika za srčane napade i moždane udare. Brojne studije su pokazale povezanost i korelaciju između unosa soli i visokog krvnog pritiska, ali veza između unosa soli i kardiovaskularnih ishoda, kao i moždanog udara i smrti, nije tako jasno uspostavljena. Velika INTERSALT studija 2 je pokazala skromnu povezanost između visokog nivoa unosa natrijuma i povišenog krvnog pritiska. Neki sistematski pregledi u literaturi su potvrdili ovu asocijaciju dok drugi nisu 3. 2013. godine je odrađen sistematski pregled 4 koji je utvrdio da je smanjen unos natrijuma u korelaciji sa manjim rizikom od hipertenzije, ali i sa manjim rizikom od moždanog udara i fatalne koronarne bolesti srca. Prospektivne kohortne studije su pokazale nedoslednu vezu između unosa natrijuma i srčanog rizika. Veće studije su bile potrebne da se reši problem jednom za svagda.

Tri nove velike studije

Nalazi prve studije: 5

Asocijacija natrijuma sa visokim krvnim pritiskom je najveća kod hipertoničara, starijih osoba i onih koji su uzimali najveće doze soli. Efekat je bio najveći kod onih koji su konzumirali preko 6 grama natrijuma dnevno, srednje kod onih koji su konzumirali 3-5 grama dnevno i nije bilo značajnih efekata kod onih ljudi koji su konzumirali manje od 3 grama natrijuma dnevno. Pronašli su obrnuti odnos za kalijum. Viši nivo kalijuma je bio povezan sa nižim krvnim pritiscima.

Nalazi druge studije: 6

Odnos kvote za smrt od kardiovaskularnih događaja bio je 1.15 za grupu sa visokim koncentracijama natrijuma (preko 7 grama na dan), ali je kvota bila još veća (1.27) u grupi sa niskom koncentracijama natrijuma (ispod 3 grama na dan). Viši nivoi kalijuma su bili povezani sa smanjenim rizikom.

Nalazi treće studije: 7

Autori studije su pregledali 205 različitih studija o potrošnji natrijuma iz 66 zemalja sveta. Procenjena srednja globalna potrošnja je bila 3.95 grama dnevno dok je regionalna potrošnja varirala između 2.18 do 5.51. Dnevni unos natrijuma od preko 6 grama dnevno je bio povezan sa povećanim rizikom od smrtnosti i kardiovaskularnih događaja. Iznenađujuće je to da je unos manji od 3 grama imao isti efekat! Najmanji rizik bio je u opsegu od 3-6 grama. Autori su koristili kompjuterski model za procenu da se 1.65 miliona smrtnih slučajeva godišnje može pripisati unosu natrijuma većem od 2 grama dnevno. To je oko 10% od svih kardiovaskularnih smrtnih slučajeva. Stopa se kretala od 4 smrtna slučaja na milion odraslih godišnje u Keniji, do 1967 slučajeva na milion u Gruziji.

Postavljaju se pitanja

Znali smo da je rizično unositi previše natrijuma, ali ove studije su podigle zabrinutost da premalo natrijuma može biti još gore! U propratnom editorijalu ističu: 8

Dovodi se u pitanje izvodljivost i korisnost smanjenja natrijuma u ishrani kao strategija populacije zasnovana na smanjenju krvnog pritiska … alternativni pristup preporučuje kvalitetnu ishranu bogatu kalijumom koja može ostvariti veće zdravstvene beneficije, uključujući i smanjenje krvnog pritiska.* *

Ne mora kalijum biti glavni razlog za sve ove beneficije. Ishrana bogata kalijumom je takođe bogata mnogim drugim zdravim hranljivim materijama iz voća i povrća. Možda je neka druga supstanca ili kombinacija nekoliko razlog koristi.

Ove studije su velike i dobro osmišljene. Sakupile su ogromnu količinu podataka i dale sve od sebe da iskljuće uticaj drugih faktora na rezultate studija. Problem je što su epidemiološke studije, poput ovih, po prirodi nesavršene. Autori su sami istakli nekoliko ograničenja svojih studija, uključujući i indirektan način na koji su izmerili izlučivanje natrijuma i kalijuma.

Zaključak

I šta smo na kraju naučili?

Ništa od ovoga zaista ne baca svetlo na to šta treba da uradimo kao pojedinci. Da li da nastavljamo da tražimo “Dodaj mi so!”? Da li da se uzdržimo od dodavanja soli na stolu? Da li da pedantno čitamo svaku etiketu koja prati svaki proizvod i gledamo koliko soli ima u njemu? Da li da nam bude cilj 3-5 grama unosa soli dnevno?

Ove studije su uspele da naprave korelaciju, ali nisu mogle da utvrde tačne uzroke, a nisu ni pokušale da izmere šta bi se desilo ako bi ljudi promenili količinu natrijuma i kalijuma u ishrani. Ako ništa drugo, one ukazuju na to da su postojeće smernice za ograničenje soli za opštu populaciju možda malo previše ekstremne. One takođe ukazuju na to da je “umerenost u svemu” i “jedi svoje povrće” još uvek dobar savet!

Reference:


  1. nejm.org, Link [return]
  2. nutrition.org, Link [return]
  3. pubmed, Link [return]
  4. bmj.com, Link [return]
  5. nejm.org, Link [return]
  6. nejm.org, Link [return]
  7. nejm.org, Link [return]
  8. nejm.org, Link [return]